Integrates production, sales, technology and service

Biz hakda

Hebei Juntian, köp ýyllap berkidiji öndüriji.

Öň Mingguan şäher maşynlary zawody diýlip tanalýan, häzirki wagtda içerki we daşarky bazarlara çykyp, önümçiligi, satuwy, tehnologiýany we hyzmaty birleşdirýär.

Öndürijiler tarapyndan gönüden-göni satylýan önümler: labyr boltlary, polat gurluş boltlary, armatura boltlary, dürli güýçli we ýörite görnüşli bölekleri gaýtadan işlemek we beýleki berkidiji önümler.“Ilki bilen abraý, müşderi ilki” ýörelgesine eýerip, ýokary tagamly we arzan bahadan, dogruçyl işlemekden we özara peýdalanmakdan ybarat bolan işewürlik pelsepesi we “kämillik, ýönekeýleşdirmek we ýokary netijelilik” iş syýasatyna ünsi jemläp, ýeňiji boldy döredileninden bäri önümiň hili we satuwdan soňky hyzmaty bolan jemgyýetçilik kärhanalary.

Gözleg we önümçilik, önümçilik, satuw, ýokary güýçli boltlary eksport etmek ...

Önümler milli standart GB, nemes standarty, Amerikan standarty, Iňlis standarty, ýapon standarty, italýan standarty we Awstraliýa standart halkara standartlary durmuşa geçirilýär.

Biz bilen habarlaşyň
DIN6914 / A325 / A490 Agyr alty gurluşly bolt
Zawod ýöriteleşdirilen Hytaý Bolt Galv
Gara derejeli 12.9 DIN 912 Silindrik rozetkaly nurbat / Allen bolt
Poslamaýan polatdan ýasalan boltlar
Uglerod polat gara DIN934 Hex hozy